Učitelé

Učitel/ka

třída

email

S. Ventová

I.A

s.ventova@zsrohacovky.cz

H. Petřinová

I.B

h.petrinova@zsrohacovky.cz

L. Kvasničková

I.C

l.kvasnickova@zsrohacovky.cz

J. Rajmanová

II.A

j.rajmanova@zsrohacovky.cz

M. Malá

II.B

m.mala@zsrohacovky.cz

J. Kotrč

III.A

j.kotrc@zsrohacovky.cz

K. Volková

III.C

k.volkova@zsrohacovky.cz

B.Vrchotická

IV.A

b.vrchoticka@zsrohacovky.cz

D. Šídová

IV.B

d.sidova@zsrohacovky.cz

Ž. Palarčíková

IV.C

z.palarcikova@zsrohacovky.cz

K. Skálová

V.A

k.skalova@zsrohacovky.cz

H. Červenková

V.B

h.cervenkova@zsrohacovky.cz

M.Greško

VI.A

m.gresko@zsrohacovky.cz

Petr Hladký

VI.B

p.hladky@zsrohacovky.cz

M. Beková

VI.C

m.bekova@zsrohacovky.cz

L. Dembická

VII.A

l.dembicka@zsrohacovky.cz

V. Dubišarová

VII.B

v.dubisarova@zsrohacovky.cz

S. Tesařová

VIII.A

s.tesarova@zsrohacovky.cz

A.Šimůnková

VIII.B

a.simunkova@zsrohacovky.cz

I.Jarová

IX.A

i.jarova@zsrohacovky.cz

J. Vinšová

IX.B

j.vinsova@zsrohacovky.cz

R. Čeleda

 

r.celeda@zsrohacovky.cz

R. Tomeš

 

r.tomes@zsrohacovky.cz

M. Pejchalová

 

m.pejchalova@zsrohacovky.cz

R. Krupičková

 

r.krupickova@zsrohacovky.cz

M. Vernarčíková

 

m.vernarcikova@zsrohacovky.cz

K. Štefanová

 

k.stefanova@zsrohacovky.cz

J. Pribilinec

 

j.pribilinec@zsrohacovky.cz

K. Hanischová

 

k.hanischova@zsrohacovky.cz

S. Přibylová

 

s.pribylova@zsrohacovky.cz

I.Hroňková

 

i.hronkova@zsrohacovky.cz

M. Grešková

ŠD

druzina@zsrohacovky.cz

Z. Bartošová

ŠD

druzina@zsrohacovky.cz

I.Brunová

ŠD

druzina@zsrohacovky.cz

P. Tikovská

ŠD

druzina@zsrohacovky.cz

V. Stachovcová

ŠD

druzina@zsrohacovky.cz

K. Polanská

ŠD

druzina@zsrohacovky.cz

M. Pešková

ŠD

druzina@zsrohacovky.cz

M. Nováková

ŠD

druzina@zsrohacovky.cz