Bakaláři

Webová aplikace obsahuje:

  • Osobní údaje žáka - rodiče vidí jméno žáka, třídu.
  • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
  • Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
  • Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách.
  • Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium.
  • Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním.
  • Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
  • Ankety - modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče (zatím nepoužíváme).
  • Plán akcí - kalendář a seznam plánovaných akcí školy.
  • Komunikační systém školy – nevyužíváme, rodiče komunikují s vyučujícími prostřednictvím  e-mailových adres.

 

Přihlásíte se klinutím na BAKALÁŘI