Žákovský parlament

Cíle (přínos) žákovského parlamentu:

 • Žáci zlepší své komunikační dovednosti (prezentace nápadů i názorů třídy a zároveň i činnosti parlamentu, diskuze……).
 • Žáci se naučí naslouchat.
 • Žáci si osvojí práci v různorodých skupinkách.
 • Žáci budou realizovat vlastní projekty a podílet se i na projektech školy.
 • Žáci se naučí rozdělit funkce při realizování projektu a nést odpovědnost za přidělenou práci.
 • Žáci se budou snažit zlepšit prostředí školy – výstavy……
 • Díky parlamentu může dojít ke zlepšení komunikace mezi třídami.
 • Žáci budou komunikovat s vedením.
 • Žáci se naučí demokracii – budou vědět, že na jejich názorech záleží učitelům i vedení školy.
 • Žáci se naučí dospět ke kompromisům a podpoří tak základní principy kooperativního myšlení.
 • Parlament povede jednotlivce i skupinu k etické výchově, díky funkci organizace se zlepší vztahy mezi žáky samými i vztahy žák – učitel.
 •  Žáci si osvojí morální pravidla, přispějí svou pomocí k fungování školy či si osvojí normy pravidel slušného chování, čehož využijí při pomáhání si jeden druhému.

Činnost členů parlamentu

 • Reprezentují svou třídu, kterou v žákovském parlamentu zastupují.
 • Přenášejí informace ze své třídy do žákovského parlamentu a naopak.
 • Odpovědně plní své úkoly obdržené na zasedání žákovského parlamentu.
 • Aktivně se podílejí na projektech žákovského parlamentu.
 • Přinášejí vlastní náměty pro činnost parlamentu.
 • Plní své povinnosti vyplývající z jejich role/ smlouvy se školou.
 • Vybízejí ostatní žáky školy ke spolupráci na aktivitách parlamentu.
 • Prezentují výsledky své činnosti ve škole (popř. v obci)

Pravomoci ŽP

 • Vnitřní záležitosti školy, které žáci potřebují ovlivnit.
 • Vnější záležitosti školy (spolupráce s partnerskými školami, s žákovskými parlamenty, komunikace s městem a městským parlamentem….)
 • Mediální záležitosti (vydávání školního časopisu, vysílání školního rádia, propagace v médiích….)
 • Řešení ekologické problematiky školy a okolí.
 • Možnost oficiálně jednat s vedením školy a vystupovat na poradách.

 

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!