Životem bezpečně a s porozuměním

Naše škola v roce 2015 realizuje projekt „Životem bezpečně a s porozuměním“, který MČ Praha 10 podpořila dotací 12 000,-Kč.

Projekt je zaměřen na snižování rizikového chování žáků a eliminaci sociálně patologických jevů.

Projekt „Životem bezpečně a s porozuměním“ si klade tři hlavní cíle:

1) seznamovat žáky i s takovými skutečnostmi, které mohou rozvoj jejich osobnosti negativně ovlivnit a snažit se    jejich negativní dopad na mládež dle možností odstraňovat nebo alespoň minimalizovat;

2) učit žáky vzájemné toleranci, respektování druhého při vzájemném pochopení, pomáhat společně řešit problémy a úkoly;

3) učit žáky smysluplně a aktivně trávit volný čas, volit vhodné způsoby relaxace a odbourávání stresů.

Část projektu má charakter informační. Obsahem jsou přednášky spolu s besedami s odborníky. Další částí jsou aktivity, které působí na sféru emociální i psychickou, pomáhají zvyšovat sebedůvěru, obohacují jednotlivce o nové zážitky a významně vedou k osvojení sociálních, komunikačních a asertivních dovedností. Tato část projektu je realizována formou „prožitkového týdne“ v Podhradí u Světlé nad Sázavou. Poslední částí je široká nabídka kvalitních volnočasových aktivit.

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!