Speaking english

Naše škola získala ve školním roce 2008/09  finanční dotaci od MŠMT na realizaci soutěže Speaking English. Soutěžilo se ve dvou kolech. V 1. kole bylo úkolem žáků vypracovat v angličtině písemnou práci na zadané téma a tuto práci obhájit. Ve 2. kole se úspěšní řešitelé prvního kola utkali v kvíze všeobecných vědomostí.  Soutěžní otázky a odpovědi kvízu byly vedeny v angličtině.

Žáci projevili o soutěž značný zájem, o čemž svědčí 109 dokončených a odevzdaných prací. Po celý květen 2009 probíhala ve škole výstava žákovských prací pod názvem Speaking English

Z finanční dotace MŠMT byla nakoupena odborná literatura v angličtině,  kterou žáci mohli využívat při zpracování zadaných témat. Tato literatura je i nadále ve škole k dispozici při výuce angličtiny.

 
bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!