Rozumím ti, rozumíš mi, rozumíme si

Ve školním roce 2012 – 2013 opět probíhal na naší škole projekt „Rozumím ti, rozumíš mi, rozumíme si“, který byl realizován pod záštitou MŠMT České republiky. Hlavním cílem projektu bylo co nejrychleji integrovat žáky cizince bez jakékoliv znalosti českého jazyka (včetně užívání latinky) do prostředí běžné základní školy, usnadnit jim školní docházku a předcházet tak možným komunikačním blokům, nezdaru v učení i navazování sociálních vazeb s vrstevníky. To znamená, naučit je používat český jazyk ve formě mluvené i psané.

Každý týden žáci vstřebávali základy gramatiky, objevovali význam slov, konverzovali se svými vrstevníky, učiteli a rozšiřovali si průběžně slovní zásobu, která je nutná pro každodenní život. Žáci využívali výukové programy, interaktivní tabuli, hry na rozvoj slovní zásoby či sociálních vazeb, knihy,… Učili se také pracovat s jazykovými příručkami, ať samostatně nebo při skupinové práci.

Součástí jazykové přípravy bylo i poznání reálii ze života naší republiky. Návštěvou Vyšehradu došlo nejen k rozšíření povědomí o českých dějinách, ale také k navázání sociálních vazeb s mladšími spolužáky. V adventním čase se žáci blíže seznámili s vánočními tradicemi a zvyklostmi, které jsou pro nás typické. Také se zúčastnili  vánočního zpívaní v kostele Husův sbor.

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!