Recyklohraní

Projekt Recyklohraní na naší škole

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Přihlášená škola může sbírat použité baterie a drobná elektrozařízení, účastnit se různých soutěží s tématikou sběru a třídění odpadů, využívat materiály, plakáty, hry o třídění odpadů a plnit úkoly, které tento program vyhlašuje čtyřikrát ročně. Od září 2016 se škole podařilo získat-

Za řešení úkolu- Pátrejte s baterkou, aneb lovíme baterie-250 

                           bodů

Za sběr použitých baterií 27 kg-135bodů

Za řešení úkolu-Staň se tiskařem-150 bodů

Celkem za1.pololetí získala škola 535 bodů

Získané body může škola vyměnit za odměny z katalogu odměn, jsou to pomůcky pro volnočasové aktivity, hračky, školní potřeby

 

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!