Projekt EU a MŠMT ČR

Projekt s názvem „Základní škola U Roháčových kasáren -podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006123“ je spolufinancován Evropskou unií.

 Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 realizuje tento projekt, který je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, extrakurikulární rozvojové aktivity a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči žáků, v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Celková výše podpory činí 620 838,-Kč.

Loga Evropské Unie

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!