Příběhy na našich sousedů - pokračování

Příběhy našich sousedů

ZŠ U Roháčových kasáren se v tomto školním roce účastní vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů pořádaného neziskovou organizací Post Bellum. Projekt je určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Naše škola vytvořila dvě skupiny žákyň. Tento příspěvek se týká skupiny pod vedením vyučující Kateřiny Tylové, kterou tvoří: Sára Holoubková, Simona Liznerová, Marie Močernaková, Barbora Paková a Lara Veselská

V první fázi projektu naše žákyně  vyzpovídaly pamětnici paní Jarmilu Pláteníkovou. Rozhovor nahrály na diktafon a poté příběh paní Pláteníkové stručně zpracovaly. Svou reportáž se rozhodly podat jako audionahrávku, v níž žákyně vyprávějí svými slovy životní příběh pamětnice. Jejich projev doplňují věty samotné paní Pláteníkové z audionahrávky.

Nahrávání této části projektu (workshop) se konalo dne 30.1. 2017 v budově Českého rozhlasu. Zúčastnily se ho žákyně: Simona Liznerová, Marie Močernaková a Lara Veselská. Velký podíl na vytvoření scénáře má však Barbora Paková.

 

Skupina našich žákyň se chystá vyprávění o životě pamětnice zpracovat i v jiné formě, nejspíše jako komiks anebo jako knihu fotografií s doprovodným textem.

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!