Přátelství bez hranic

Přátelství bez hranic

Jedním z rysů naší současnosti je rostoucí zájem o cizí jazyky. Výuka na naší škole vychází z požadavků kladených vyspělou společností. Jsme si vědomi přínosu, který představuje jedinec vybavený kvalitními jazykovými kompetencemi. Tyto kompetence zpravidla nelze získat za krátkou dobu  náhodným cvičením, nýbrž systematickou a cílevědomou přípravou. To je důvod, proč naše škola zavedla výuku cizího jazyka již od 1. třídy. Po několikaleté práci se nám potvrdilo, že naše rozhodnutí bylo správné a tudíž pokračujeme v započaté cestě.

Vyučující cizích jazyků používají při výuce nejrůznější metody a učební materiály, aby výsledky jejich práce byly co možná nejefektivnější, aby žáci získali základy vědomostí a kompetence, na kterých budou moci stavět, které budou dále úspěšně rozvíjet při svém dalším studiu a práci, které jim pomohou navazovat kontakty se zahraničními kolegy, získávat informace o nejnovějších trendech v nejrůznějších oblastech lidských aktivit.

Při výuce cizích jazyků je neocenitelný živý kontakt s mluvčími, kteří daný cizí jazyk používají a přitom neznají rodný jazyk osob, se kterými komunikují. Takový trénink vyhledává také naše škola.

Jednou ze skvělých příležitostí je spolupráce se školou v Dánsku (Kodaň – Ballerup). V předchozích letech nás žáci se svými vyučujícími již navštívili celkem dvakrát. Tato setkání byla přijata s nadšením a dlouho poté o nich žáci ještě hovořili a sdělovali si zážitky, jak si docela dobře rozuměli se svými vrstevníky ze severu Evropy, a jak děti z Dánska mají vlastně obdobné zájmy a problémy.

Při posledním setkání si vybraní žáci z 9. ročníků zahráli na průvodce, prošli se společně se svými hosty po Praze a vyprávěli jim zajímavosti z historie ČR. Dánští žáci pak své zážitky ze setkání a informace o Praze zpracovali ve svých projektech.

Další zajímavou akcí, která trvá několik let je dopisování spojené s vypracováním projektu na dané téma. Vybraná skupina žáků z obou škol si pravidelně ( asi jednou za dva měsíce) vyměňuje osobní korespondenci a zároveň vypracovává projekt na dané téma. Dosud byla zpracována témata jako představování, rodina, záliby, národní kuchyně, sport, oblíbená kniha, moje oblíbené zvířátko, hudba, zajímavá místa v naší zemi, dovolená, aj.

Další téma, které připravujeme je móda, moje oblíbené oblečení, školní uniformy. Velký zájem ze strany našich žáků je o několikadenní pobyt  v Dánsku a rovněž o pobyt v ČR projevila zájem dánská strana.

Všechny tyto aktivity jsou bezesporu součástí moderní výuky cizích jazyků a přispívají k rozvoji všeobecného rozhledu zúčastněných.

Jedním z rysů naší současnosti je rostoucí zájem o cizí jazyky. Výuka na naší škole vychází z požadavků kladených vyspělou společností. Jsme si vědomi přínosu, který představuje jedinec vybavený kvalitními jazykovými kompetencemi. Tyto kompetence zpravidla nelze získat za krátkou dobu  náhodným cvičením, nýbrž systematickou a cílevědomou přípravou. To je důvod, proč naše škola zavedla  výuku cizího jazyka již od 1. třídy. Po několikaleté práci se nám potvrdilo, že naše rozhodnutí bylo správné a tudíž pokračujeme v započaté cestě.

Vyučující cizích jazyků používají při výuce nejrůznější metody a učební materiály, aby výsledky jejich práce byly co možná nejefektivnější, aby žáci získali základy vědomostí a kompetence, na kterých budou moci stavět, které budou dále úspěšně rozvíjet při svém dalším studiu a práci, které jim pomohou navazovat kontakty se zahraničními kolegy, získávat informace o nejnovějších trendech v nejrůznějších oblastech lidských aktivit.

Při výuce cizích jazyků je neocenitelný živý kontakt s mluvčími, kteří daný cizí jazyk používají a přitom neznají rodný jazyk osob, se kterými komunikují. Takový trénink vyhledává také naše škola.

Jednou ze skvělých příležitostí je spolupráce se školou v Dánsku (Kodaň – Ballerup). V předchozích letech nás žáci se svými vyučujícími již navštívili celkem dvakrát. Tato setkání byla přijata s nadšením a dlouho poté o nich žáci ještě hovořili a sdělovali si zážitky, jak si docela dobře rozuměli se svými vrstevníky ze severu Evropy, a jak děti z Dánska mají vlastně obdobné zájmy a problémy.

Při posledním setkání si vybraní žáci z 9. ročníků zahráli na průvodce, prošli se společně se svými hosty po Praze a vyprávěli jim zajímavosti z historie ČR. Dánští žáci pak informace o Praze zpracovali ve svých projektech.

Další zajímavou akcí, která trvá několik let je dopisování spojené s vypracováním projektu na dané téma. Vybraná skupina žáků z obou škol si pravidelně ( asi jednou za dva měsíce) vyměňuje osobní korespondenci a zároveň vypracovává projekt na dané téma. Dosud byla zpracována témata jako představování, rodina, záliby, národní kuchyně, sport, oblíbená kniha, hudba, zajímavá místa v naší zemi, dovolená, aj.

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!