Památné stromy

Památné stromy Prahy

Naše škola realizovala v průběhu roku 2009 projekt „Památné stromy Prahy“, který propojoval poznatky z celé řady oborů, počínaje biologií a ekologií, přes chemii a zeměpis až po výpočetní techniku.

Projekt si především kladl za cíl rozvíjet u žáků vnímání estetických hodnot prostředí a jejich citlivý přístup k přírodnímu dědictví.

Žáci nejen v rámci výuky, ale i ve volném čase vyhledávali údaje o památných stromech Prahy. Na každý strom se byli podívat, vyfotografovali ho, změřili obvod jeho kmenu ve výšce 130 cm a zaznamenali jeho polohu pomocí GPS. Jednotlivé údaje zpracovali do katalogu, který doplnili údaji z Mattioliho herbáře o využití stromů v lidovém léčitelství. Dále žáci pod vedením učitele informatiky vytvořili elektronickou mapu památných stromů Prahy.

Projekt zajistil i netradiční začlenění ekologických aspektů do různých předmětů. Například v českém jazyce žáci v rámci výuky slohu psali „Příběh stromu“, ve výtvarné výchově tvořili výtvarné studie stromu.

V závěru projektu žáci s vyučujícími přírodopisu podali žádost na Magistrát hlavního města Prahy, aby nádherný jinan dvojlaločný v parku „Grébovka“ byl zařazen mezi památné stromy. Důvodem žádosti bylo, že v blízkosti školy je velmi málo památných stromů, které jsou chráněné.

http://maps.google.com/maps/ms?msid=212106326498422439598.00047c0399efaa3cc2cd5&msa=0

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!