Naše zahrádka

Na jaře 2008 získala naše škola v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2008 dotaci na projekt „Naše zahrádka“

Cílem projektu je:

  • přeměnit části stávajícího pozemku, který neposkytoval možnost splnit požadavky na rozvoj klíčových kompetencí ve vztahu k EVVO, které vyplývají ze ŠVP, na prostor k realizaci praktické výuky předmětů v rámci ŠVP;
  • prohloubit zkušenosti žáků v týmové práci;
  • vytvořit možnosti přímého pozorování vývojových stádií rostlin;
  • prohloubit praktické znalosti žáků o odborné a nutné péči o umělý ekosystém.

V první fázi projektu byly provedeny terénní úpravy pozemku, jeho vyčištění  a příprava nových záhonů. Dále byla zrealizována výstavba kompostéru. Současně probíhal nákup odborné literatury a zahradnických potřeb a tvorba pracovních listů, které budou využívány v pracovních činnostech v 6. a 7. ročníku a ve volitelném předmětu Seminář z přírodopisu v 8. ročníku. Na přípravě záhonů a nákupu zahradnických potřeb se podíleli žáci 6. a 7. ročníku v rámci pracovních činností.

V další fázi žáci na nově zřízených záhonech začali pěstovat zeleninu a květiny. Před prázdninami sklidili svoji první úrodu ředkviček.

V současné době se žáci pod vedením vyučujících věnují především práci s odbornou literaturou. Jejich úkolem je vybrat takové květiny, které budou kvést na záhonech a malé skalce postupně v průběhu celého roku.

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!