Modernizace učebny fyziky

Projekt

Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky

 

je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Operační program:                      Operační program Praha - pól růstu ČR

Registrační číslo:                         CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000541

Příjemce dotace:                         Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381

Výzva:                                          Výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Specifický cíl:                               SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního

  vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Dotace:                                        2 180 554,34 Kč

 

 

Stručný popis projektu

 

Realizace projektu umožní vést výuku fyziky na základní škole U Roháčových kasáren více experimentální formou. Díky tomu se výrazně zvýší efektivita výuky a její přenositelnost do praxe. Tohoto cíle bude dosaženo nákupem nového vybavení a učebních pomůcek pro experimentální výuku. Projekt bude znamenat přínos jak pro žáky, tak pro pedagogy. 

 

Doba realizace projektu do 31. 12. 2018.

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!