Etická výchova

Adoptujete školu pro etickou výchovu

Naše škola se v roce 2013 zapojila do projektu ASET – Adoptujte školu pro etickou výchovu. Za způsob zapojení etické výchovy do našeho školního vzdělávacího programu se nám podařilo získat ocenění „Etická škola bronzového stupně“. Naším cílem je rozvíjet empatii a kreativitu žáků, podporovat jejich zdravé sebevědomí a posilovat prosociální chování prostřednictvím etické výchovy.

V rámci projektu ASET firma Exxon Mobil financovala vzdělávání našich pedagogických pracovníků v oblasti etické výchovy. Všichni učitelé a vychovatelé absolvovali kurz „Výchovný styl“, kde se seznámili s nejvhodnějšími formami a metodami práce v etické výchově. Dvě učitelky absolvovali 40ti hodinový kurz pro koordinátory etické výchovy ve škole.

Získané poznatky a dovednosti jsme začlenili do výuky a vytvořili plán etické výchovy, jehož součástí je na 1. stupni projekt „Indiánská noc“ a na 2. stupni týdenní kurz „Žijeme spolu, pomáháme si“.

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!