Zápis do 1. ročníku

 Informace k zápisu pro školní rok 2018/2019

 Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 4. 4. a 5. 4.2018 od 14:00 do 18:00 hodin. Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Dále zapisujeme děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky.

K zápisu mohou přijít i děti narozené v době od 1.9.2012 do 31.12.2012, pokud rodiče zažádají o předčasný nástup do školy a doloží doporučující psychologické vyšetření, u dětí narozených od 1.1.2013 do 30.6.2013 je třeba ještě doložit lékařské doporučující vyšetření.

 Pro zdárný průběh zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz, v případě cizinců pas. U zápisu vyplníte „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, kterou si můžete stáhnout z našich webových stránek www.zsrohacovky.cz v odkazu formuláře ke stažení.

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat dvě první třídy.

 Kritéria pro přijetí dětí k plnění povinné školní docházky:

Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců, s místem pobytu ve spádové oblasti ZŠ U Roháčových kasáren.

 Pokud kapacita tříd nebude naplněna těmito dětmi, budou přijímány děti podle těchto kritérii:

1)       Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 10, jehož sourozenec se v ZŠ U Roháčových kasáren již vzdělává.

2)       Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 10.

3)      Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části než Praha 10, jehož sourozenec se v ZŠ U Roháčových kasáren již vzdělává.

4)      Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části než Praha 10.

5)      Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu mimo hlavní město Praha.

V případě, že počet zájemců bude převyšovat možnosti školy, budeme nuceni u těchto dětí přistoupit k nediskriminujícímu způsobu výběru formou losování. Tato možnost se může týkat kritérií 1. - 5.

 Zápis je složen z formální části zápisu, kdy zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a z motivační části, jejímž cílem je motivovat dítě pro školní docházku a představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí formou neformálních aktivit.

 Pokud není dítě přiměřeně připravené pro výuku, potom lze využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku). Vhodnost odložení školní docházky posuzuje na žádost rodičů příslušná pedagogicko-psychologická poradna (PPP Jabloňová 30a, Praha 10) a dětský, příp. odborný lékař.

V případě odkladu vyplníte u zápisu žádost o odklad, kterou si můžete stáhnout z našich webových stránek www.zsrohacovky.cz v odkazu formuláře ke stažení a doložíte doporučení od příslušného školského poradenského zařízení (PPP Praha 10) a od odborného, příp. dětského lékaře. Pokud tato doporučení v době zápisu ještě nebudete mít, doložíte je nejpozději do 30. dubna 2018. Jestliže odborníci posunou rozhodnutí na pozdější termín, je nutné informovat školu.

 Vyučovacím jazykem je jazyk český.

 Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí, budou oznámena zveřejněním přidělených registračních čísel na veřejně přístupném místě (ve vývěsce na budově školy) a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zsrohacovky.cz) v pátek 13.4.2018. Tímto zveřejněním se rozhodnutí považují za oznámená.

 Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

 Spádová oblast ZŠ U Roháčových kasáren

28. pluku

Altajská

Archangelská

Arménská - lichá č. 3 - 7, sudá č. 4 - 14

Baškirská

Bělocerkevská - lichá č. 3 - 15, 25 - 31

Benešovská

Bošická

Bratří Čapků

Bulharská - lichá č. 27 - 41, sudá č. 18 - 44

Dukelská - lichá č. 1 - 9

K Louži - č. 7 - 13

Kavkazská

Kazašská

Kirgizská

Kodaňská - lichá č. 65 - 97, sudá č. 32 - 48

Konopišťská

Magnitogorská

Moldavská

Moskevská č. 61

Na Louži - lichá č. 25 - 31

Na Míčánkách

Novorosijská

Ruská - lichá č. 65 - 91, sudá č. 48 - 118

Tádžická

Taškentská

Tolstého - lichá č. 1 - 9, sudá - všechna

Turkmenská

U Roháčových kasáren

U Zdravotního ústavu

Uljanovská

Uzbecká

Vlašimská

Vršovická - lichá č. 39 - 47, sudá č. 64 - 68

 

                                                                      

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!