Školní knihovna

V žákovské knihovně je přes 1 500 knih, které zahrnují všechny literární žánry. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky, časopisy, videotéka, fonotéka a fond CD a DVD disků. Celý fond knihovny je zpracován na počítači, katalog je přístupný pedagogům i žákům na školní síti. Pro učitele i žáky jsou zde k dispozici 4 počítače s internetem. Žákovská knihovna se studovnou a infocentrem je dětmi využívána i během vyučování. Nejvíce se půjčují encyklopedie, pohádky, knihy o zvířatech, dobrodružné a dívčí romány.

Škola je již druhým rokem zapojena do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. Koordinátorem je paní knihovnice Zuzana Vlčková.

Celé Česko čte dětem

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!