Zápisy ze školské rady

Zápis z jednání školské rady – dne 15. 5. 2017

Program:

1)      Seznámení s nově zvolenými členy šk. rady

2)      Volba předsedy šk. rady

3)      Změny ve školním řádu – projednání, odsouhlasení

4)      Plánované stavební úpravy

5)      Úspěchy žáků školy

6)      Diskuze

 

Ad. 1 ) Nově zvolenými členkami šk. rady jsou paní Lucie Švagrová a paní Jitka Vinecká

Ad. 2) Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Světlana Ventová ( 5x hlasováno pro, 1x zdržení)

Ad. 3) Úpravy ve šk. řádu odsouhlasen (6x hlasováno pro)

 

Přítomni: Mgr. Z. Vávra

                  Ing. M. Narovec

                  pí J. Vinecká

                  pí L. Švagrová

                  Mgr. S. Ventová

                  Mgr. M. Vonešová

                  Mgr. J. Pohořelá

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!