2. odd.: Speciální pedagog

 

Speciální pedagog

Mgr. Milena Plášilová

Tel.: 272 089 237

e-mail: m.plasilova@zsrohacovky.cz

Konzultace pro rodiče po předchozí domluvě.

Práce s dětmi: po – čt

Náplň práce speciálního pedagoga:

-    Zodpovídá za reedukaci specifických poruch učení.

-    Vede nápravná cvičení specifických poruch učení u žáků prvního a druhého stupně.

-    Spolu s třídním učitelem a školním psychologem se spolupodílí na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů.

-    Kontroluje funkčnost IVP zhruba 2x ročně.

-    Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

-    Poskytuje konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy.

-    Konzultuje s pracovníky specializovaných poradenských a dalších odborných pracovišť

-    Spolupracuje  při zápisu do 1. tříd

 

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!