Seznam přijatých žáků od 1. tříd

Ředitelka Základní školy Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 podle § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, vydává

r o z h o d n u t í:

 děti, uvedené níže pod identifikačním číslem, se přijímají k plnění povinné školní docházky v Základní škole Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 od 1. 9. 2018.

01

12

23

34

45

56

67

02

13

24

35

46

57

68

03

14

25

36

47

58

69

04

15

26

37

48

59

70

05

16

27

38

49

60

71

06

17

28

39

50

61

72

07

18

29

40

51

62

73

08

19

30

41

52

63

74

09

20

31

42

53

64

75

10

21

32

43

54

65

76

11

22

33

44

55

66

 

  Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří přišli k zápisu, za projevenou důvěru. Prosíme rodiče přijatých žáků, aby do 28.4.2017 potvrdili na e-mailové adrese reditel@zsrohacovky.cz nástup svého dítěte do 1. třídy naší školy. Těšíme se na první setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči na „Škole na nečisto“ 17.5.2017  od 16,00 hodin.

 

V Praze dne 12.4.2017                                          Mgr. Jindra Pohořelá, ředitelka školy

                                                                         

 

 

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!