Seznam přijatých žáků do 1. tříd 2018/19

 

Seznam přijatých žáků do 1. tříd 

Ředitelka Základní školy Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 podle § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, vydává

r o z h o d n u t í:

 děti, uvedené níže pod identifikačním číslem, se přijímají k plnění povinné školní docházky v Základní škole Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 od 1. 9. 2018.

1

11

21

31

41

51

61

71

81

2

12

22

32

42

52

62

72

82

3

13

23

33

43

53

63

73

83

4

14

24

34

44

54

64

74

84

5

15

25

35

45

55

65

75

85

6

16

26

36

46

56

66

76

86

7

17

27

37

47

57

67

77

 

8

18

28

38

48

58

68

78

 

9

19

29

39

49

59

69

79

 

10

20

30

40

50

60

70

80

 

  Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří přišli k zápisu, za projevenou důvěru. Prosíme rodiče přijatých žáků, aby do 23.4.2018 potvrdili na e-mailové adrese reditel@zsrohacovky.cz  nástup svého dítěte do 1. třídy naší školy. Těšíme se na první setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči na „Škole na nečisto“ 25.4.2018 od 16,00 hodin.

Rodiče, kteří požádali o odklad školní docházky, žádáme o včasné předání vyplněné žádosti, na jejímž základě bude vydáno rozhodnutí o odkladu. Tato žádost musí být potvrzena poradenským pracovištěm a odborným lékařem.

 

 

V Praze dne 13.4.2018                                          Mgr. Jindra Pohořelá v r.

   ředitelka školy

 

                                                                      

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!