Prvňáčci

                                                                      

Organizace začátku školního roku 2017/2018

 Pondělí 4. 9. 2017 –  8:00 – 9:40
Sejdeme se s rodiči a dětmi v 8:00 hodin před školou. Starší spolužáci nás odvedou do tělocvičny, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. Děti nemusí mít aktovky ani přezůvky. Cca v 8:30 se mohou děti těšit na vystoupení klauna a stužkování. Potom se děti seznámí se svými vychovatelkami ze školní družiny, které si je odvedou do svých tříd. Mezitím budou mít rodiče první schůzky s třídními učitelkami svých dětí (cca 20 – 30 minut). Zde obdrží klíčky od šatní skříňky, přihlašovací heslo do systému Bakaláři, případně přihlášku ke stravování do ŠJ (pouze ti, kteří ji nedostali již v červnu) a důležité informace o organizaci školního roku. Po třídní schůzce se rodiče s vychovatelkami seznámí v místnosti ŠD v přízemí s řádem a provozem školní družiny v přízemí (cca 20 minut). Děti budou se svými TU v kmenových třídách, kde obdrží pamětní list, žlutý sáček s drobnostmi a knihu Všelijaká zvířata. Zde si je po skončení schůzky v ŠD vyzvednou rodiče. Provoz ŠD je od 4. září od 6.30 do 7.45 a odpoledne do 17.30 hodin.

 Úterý 5. 9. 2017 – 8:00 – 8:45
Třídní učitelka si vyzvedne děti u šaten a odvede je do třídy. Rodiče mohou své děti doprovodit do třídy. Přezůvky s sebou – během roku zůstávají v šatní skříňce. Dejte prosím dětem vhodnou klíčenku na krk (klíč od šatní skříňky + čip do ŠJ).

Děti přijdou již s aktovkou (penál, svačina) do školy již jako všechny ostatní dny v 7:45 hodin, donesou si podepsaný a vybavený kufřík na výtvarné potřeby.

Po vyučování TU předá děti do školní družiny nebo rodičům. Rodiče písemně informují učitelku, jestli dítě půjde do ŠD nebo zda si ho osobně převezmou od učitelky před školou. Samotné dítě nebude ze školy puštěno. Toto opatření platí i v následujících dnech.

Středa 6. 9. 2017 – 8:00 – 9:40
Třídní učitelka si vyzvedne děti u šaten a odvede je do třídy. Rodiče mohou své děti doprovodit do třídy. Děti si donesou pomůcky na tělocvik v látkovém pytli (vše označené jmenovkami). Po vyučování TU předá děti do školní družiny nebo rodičům.

 

Čtvrtek 7. 9. 2017 – 8:00 – 10:45

Třídní učitelka si vyzvedne děti u šaten a odvede je do třídy. Rodiče mohou své děti doprovodit před třídu.

 Pátek 8. 9. 2017 – 8:00 – 11:40

Třídní učitelka si vyzvedne děti u šaten a odvede je do třídy. Rodiče mohou své děti doprovodit do šatny (možno až do poloviny září). Od pátku bude probíhat vyučování podle rozvrhu.

 

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!