Mléko a ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektů „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“. Distribuci mléka i ovoce a zeleniny zajišťuje firma COME-automaty s.r.o.

„Školní mléko“

Projekt „Školní mléko“ je určen všem žákům 1. – 9. tříd základních škol. Cena neochuceného mléka je 5,70 Kč a cena ochuceného mléka je 6,90 Kč.  Každý žák má nárok na jeden mléčný výrobek na 1 vyučovací den.

„Ovoce do škol“

Projekt „Ovoce do škol“ je určen všem žákům 1. – 5. tříd základních škol. Žáci těchto tříd mají měsíčně nárok na ovoce nebo zeleniny v celkové ceně 15,80 zdarma.

Distribuce mléčných výrobků, ovoce a zeleniny

Pro výdej mléčných výrobků i ovoce z automatu se používají tzv. kreditky. Tyto kreditky jsou pro nové zájemce o program vydávány zdarma ve škole. Distribuci kreditek zajišťuje hospodářka školy. Žáci, kteří již byli do programu zapojeni, používají kreditky z minulého školního roku. Pro odběr mléčných výrobků je třeba kreditku nabít.

Nabití kreditní karty

Kartu lze nabít libovolnou částkou platebním příkazem na účet číslo 5015017799/5500. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo, které naleznete na přední straně karty. Pokud neuvedete při bezhotovostní úhradě číslo karty jako variabilní symbol, nebude možné kartu nabít. Stav karty lze ověřit po přihlášení na stránky www.automaty.come.cz. Systém přepíše zaplacený kredit na kartu bezprostředně po přijetí platby. Pro první vstup do vašeho účtu je třeba zadat do příslušných políček číslo karty a jednorázové heslo, které je vytištěné na Vaší kartě. Případný zůstatek kreditu na kartě bude automaticky převeden do dalšího školního roku. Při ukončení školní docházky bude karta po vrácení případného přeplatku zablokována.

Ztráta karty

Při ztrátě karty kontaktujte neprodleně hospodářku školy, která provede zablokování karty. Provozovatel automatu Vám prostřednictvím hospodářky školy vydá kartu novou, na kterou za administrativní poplatek 10,-Kč převede zůstatkový kredit ze ztracené karty. Provozovatel nemůže nést odpovědnost za případné nákupy další osobou, které mohly být provedené ze ztracené karty před jejím zablokováním. Požadavky na převedení kreditu, dohledání plateb apod. zasílejte pouze na e-mail: karty@come.cz

Další informace

Informace o produktech a cenách produktů nabízených v automatech, ale i informace o celém projektu najdete na stránkách www.happysnack.cz . Informace a detaily o tom, co si právě Vaše dítě objednává ke svačině či o zůstatkovém kreditu jsou na stránkách www.automaty.come.cz .Zde je možné hlásit i případné poruchy.

bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!