Fotogalerie

Recyklohraní

Recyklohraní

24.09.2018

Ve středu, dne 17. 9. proběhl na naší škole program „Recyklace hrou“, který pořádalo „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“ se kterým naše škola dlouhodobě spolupracuje. Program probíhal ve dvou třídách zároveň a zúčastnili se ho žáci prvních až třetích tříd. Dětem byla představena problematika třídění odpadu ve světě i v naší zemi. Děti třídily odpad na připravené tabule znázorňující kontejnery a dále se seznámily s různými typy elektrických spotřebičů a jejich recyklací. Skupinka dětí obdržela maketu elektrického spotřebiče (například pračky a mohla ji rozebrat a seznámit se s materiály, které ji tvoří). Tímto způsobem jsme podpořili badatelské vyučování, na prvním stupni málo používané. Učitelé obdrželi desky s pracovními listy a program „Hry pro 1. a 2. stupeň“

zobrazit fotogalerii
Adaptační kurz

Adaptační kurz

24.09.2018

Ve dnech 4. 9. a 5. 9. proběhl ve spolupráci s paní Gelarovou ze sdružení Život bez závislostí a školní psycholožkou paní Plichtovou adaptační kurz 6. tříd.

Žáci se seznámili s novými třídními učitelkami, vyzkoušeli si spolupráci při řešení náročných i méně náročných úkolů, sdělili si svá očekávání od druhého stupně.  

Spolupráci si vyzkoušeli při aktivitě zvané Žlábky. Úkolem bylo pomocí žlábků přesunout malý míček přes stanovenou dráhu na školním hřišti. Míčku se nesměli dotknout, a pokud jim spadl, musela celá skupinka znovu na začátek. Trasa vedla i skrz keře a přes stůl, takže prokázali opravdu železné nervy a pevné ruce.  Všechny skupiny tak otestovaly trpělivost, vytrvalost a klid, podporovaly se navzájem a děti v rámci skupiny komunikovaly mezi sebou.

zobrazit fotogalerii
Pernštejni

Pernštejni

07.09.2018

Dne 7. 9. 2018 se žáci 1. i 2. stupně Základní školy U Roháčových kasáren zúčastnili představení s názvem Staré pověsti české od divadelní skupiny Pernštejni. Představení bylo velmi hezky zpracované, žáky velmi bavilo a hodnotíme jej jako zdařilé. Pomohlo názorně pokrýt látku především předmětů Vlastivěda, Dějepis a Český jazyk a literatura.

zobrazit fotogalerii
1. školní den pro prvňáčky

1. školní den pro prvňáčky

03.09.2018

Dne 3 .9.2018 jsme přivítali dvě třídy prvňáčků. Slavnostního zahájení se zúčastnil Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D, zastupitel Prahy 10. Malí žáčci byli ostužkováni a velkou radost měli z přítomnosti veselého klauna.

zobrazit fotogalerii
Sportovní den

Sportovní den

20.06.2018

Ve čtvrtek 14. června 2018 se na naší škole konal „Sportovní den“. Byl to den věnovaný pohybu.

Za příjemného počasí na školním hřišti o medaile bojovaly děti 1. – 3. tříd. V Atletickém trojboji si poměřily síly v překážkovém běhu, skoku dalekém z místa a hodu kriketovým míčkem.

V tělocvičně školy bojovala družstva dětí 4. a 5. tříd v minivolejbale.

zobrazit fotogalerii
Toulcův dvůr

Toulcův dvůr

20.06.2018

Návštěva Toulcova dvora se opět vydařila. Děti z 1. C se setkaly s ovcemi, kozami, prasátky, krávou Jitkou a jejím mláďátkem býčkem Igorem, drůbeží i králíky. Naučily se, jak se o tato hospodářská zvířata pečuje a co vše musí předcházet tomu, než získáme mléko, maso a jiné produkty od zvířat a než si můžeme dát ke svačině jogurt nebo šunku.

zobrazit fotogalerii
Dům čtení

Dům čtení

20.06.2018

V pátek jsme/1.C/ navštívili Dům čtení/Městská knihovna v Praze/, abychom se seznámili s knihovnou a  knížkami, které nám nabízí. Před závěrečnou exkurzí jsme se zapojili do děje, abychom pomohli Hloupému Honzovi a to prostřednictvím divadelní didaktické hry Z pohádky do pohádky.

zobrazit fotogalerii
Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

06.06.2018

V pátek 1. června byli pozváni rodiče 1. tříd na Pasování prvňáčků na čtenáře. Děti  byly královsky odměněny za úsilí, které celý rok věnovaly čtenářským dovednostem. Všichni žáci 1. třídu zvládli a pan král je mečem a glejtem pasoval na rytíře a rytířky řádu čtenářského, paní učitelky je odměnily krásnou knihou. Blahopřejeme.

zobrazit fotogalerii
Zážitkový kurz - Podhradí

Zážitkový kurz - Podhradí

06.06.2018

Ve dnech 28. 5. - 1. 6. 2018 se konal tradiční zážitkový kurz pro žáky 8. tříd v Podhradí u Ledče nad Sázavou. Žáci měli možnost poznat pozázavský kraj, užít si spoustu zábavy, rozvíjet týmovou spolupráci a získat zážitky, které ve školy běžně nemívají.

zobrazit fotogalerii
ZOO 8. 5. 2018

ZOO 8. 5. 2018

15.05.2018

Dne 8. 5. 2018 se naše škola zapojila do akce May Day v ZOO Praha. Letos jsme chránili přírodu Karibiku. Tématem naší ochrany byl amazoňan kubánský i hroznýšovec kubánský, ukázali jsme návštěvníkům ZOO, proč je třeba tyto ohrožené druhy chránit a jak my z druhého konce světa můžeme přispět k jejich ochraně. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet mnoho aktivit, například deskovou hru zaměřenou na ostrovy Karibiku. Odměnou jim byla průkazka s razítky, kterou dostali za absolvování jednotlivých stanovišť. Akce se zúčastnilo celkem 22 žáků, rodičů, učitelů a přátel školy. To, že se akce návštěvníkům i pořadatelům líbila, je zásluhou všech zúčastněných, ale také žáků, kteří se na výrobě podíleli a přímo se akce neúčastnili. Všem patří velký dík, zvláště těm, kteří 8.5.vážili cestu do ZOO a pomohli alespoň o kousek posunout povědomí ochrany těchto vzácných druhů.

zobrazit fotogalerii
Škola v přírodě 2018

Škola v přírodě 2018

10.05.2018

Letošní Školu v přírodě prožili žáci 1.A, 1.C a 2.A v Harrachově, v penzionu Bílá Voda.

zobrazit fotogalerii
ŠD - Český rozhlas

ŠD - Český rozhlas

10.05.2018

Dne 2. 5. 2018 se žáci 2.C a 4.A zúčastnili exkurze do Českého rozhlasu. Byli přítomni vysílání studia Junior, které vysílá pro děti. Všem se exkurze moc líbila.

zobrazit fotogalerii
Rej čarodějnic

Rej čarodějnic

30.04.2018

I k naší škole se slétali čarodějnice a čarodějové, aby se pobavili, zasoutěžili si a fandili našim malým tanečnicím pod vedením paní vychovatelky Greškové.

zobrazit fotogalerii
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

27.03.2018

V noci z 23. na 24. března proběhla další „Noc s Andersenem“, které se zúčastnili žáci čtvrtých tříd.  Letošním tématem bylo dílo Jaroslava Foglara – „Záhada hlavolamu“. Kromě záhadných Vontů se objevil i Širokko.

zobrazit fotogalerii
EDISON

EDISON

15.03.2018

Na naší základní škole proběhl od 5. do 9. 2. 2018 projekt Edison. Tento projekt má za úkol seznámit žáky se zvyky, tradicemi a se současnou situací v jiných zemích. Naši školu tentokrát navštívili zahraniční studenti ze sedmi států: Brazílie, Ruska, Turecka, Gruzie, Indie, Indonésie a Číny.

Celkovou vizí projektu Edison je tolerance a příznivé soužití s různými národy a kulturami. Toho je možné docílit na základě porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Výuka na naší škole byla oživena multikulturní atmosférou vyvolanou zahraničními stážisty, která měla navíc vyvolat mezi žáky zvýšení zájmu o studium a naučit je nebát se odlišného.

 

zobrazit fotogalerii
Ekoprogram

Ekoprogram

03.03.2018

Žáky 1. tříd navštívila lektorka ekocentra, aby je seznámila s programem Duchové z popelnic. Při poznávání druhů odpadů si vyzkoušeli téměř 
všechny smysly – čich, hmat, zrak a sluch. Zjistili tak, že jim tak mohou pomoci při rozhodování, kam mají daný odpad umístit. Bylo to moc 
poučné i zábavné.

zobrazit fotogalerii
Zdravé zoubky

Zdravé zoubky

18.01.2018

Dentální hygienistky navštívily naše první třídy, aby dětem vyprávěly a ukázaly, jak se správně čistí zoubky, co jim škodí a naopak prospívá. Samy děti si vyzkoušely správné čištění na dráčkovi a umělém chrupu. Moc se jim to líbilo.

zobrazit fotogalerii
Vánoční koncert

Vánoční koncert

21.12.2017

V úterý 19. 12. proběhl již tradiční vánoční koncert v kostele sv. Václava.

zobrazit fotogalerii
Adventní výlet do Norimberku

Adventní výlet do Norimberku

21.12.2017

Advent v Norimberku si užili naši žáci nejen na tradičním trhu, ale i v muzeu Albrechta Dürera. Dokonce si ověřili svoji znalost němčiny s paní Rosi, která je starobylým městem částečně doprovázela.

zobrazit fotogalerii
Mikuláš

Mikuláš

06.12.2017

Opět nás po roce navštívil Mikuláš se svojí družinou andělů a čertů.

zobrazit fotogalerii
bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!