Fotogalerie

Projekt EDISON

Projekt EDISON

26.02.2019

Každý únor probíhá u nás ve škole projekt EDISON. Zahraniční hosté předávají našim žákům informace o zemi, ze které pocházejí. Žáci se dozvídají nejen zeměpisná fakta, ale i mnoho dalších informací o tom, jak se v dané zemi žije, jaké jsou tradice, zvyky. Navíc vše probíhá v angličtině. Projekt má u dětí velký úspěch. Již teď se všichni těší na další ročník.

zobrazit fotogalerii
ŠD - adventní vycházka

ŠD - adventní vycházka

09.01.2019

Muzeum Karlova mostu, vánoční plavba Pražskými Benátkami

 

Během adventního období si děti VI. a VII. oddělení školní družiny zkrátily čekání na Ježíška netradičním vánočním výletem. Navštívily muzeum Karlova mostu, kde si mohly prohlédnout modely z jeho budování, nejrůznější stavitelské artefakty, a také se měly možnost dozvědět mnoho zajímavého o samotném Karlu IV. a jeho době obecně. Další částí výletu pak byla prohlídka výstavy betlémů. K vidění byly betlémy historické, raritní i ty současné. Této části expozice se podařilo vykouzlit tu pravou vánoční atmosféru. Po návštěvě muzea se děti zúčastnily plavby po Vltavě na výletní lodi Blatouch. Poštěstilo se jim vidět zbytek základů Juditina mostu, později Karlova a měly možnost vidět Prahu tak trochu z jiné perspektivy. Velkou radost jim také dělala blízká přítomnost labutí, kachen a nutrií. Celkově byly děti z tohoto zážitku nadšené a ještě dlouho o něm hovořily.

zobrazit fotogalerii
Vánoční koncert

Vánoční koncert

20.12.2018

Letošní, již tradiční, vánoční koncert v kostele sv. Václava se opravdu vydařil. Poděkování patří všem zúčastněným žákům a pedagogům, kteří nás krásně donutili vnímat Advent tak, jak se má. V zastavení, zaposlouchání se a zamyšlení…

zobrazit fotogalerii
Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

07.12.2018

Jako každým rokem jsme chtěli v adventním čase potěšit oko i duši na našem vánočním jarmarku. Zda se nám to povedlo, posoudili ti, kteří nás navštívili a výrobky našich žáků si zakoupili.

zobrazit fotogalerii
Advent

Advent

07.12.2018

I naši žáci navštívili výstavu Vánoční čas a svět kolem nás. Cestou pozdravili oslíka s ovečkou a kůzlátkem. Na závěr si prohlédli vystavené ozdobené stromky školami a školkami z Prahy 10. Druhý den přišel do tříd Mikuláš s anděly a čerty.

zobrazit fotogalerii
Dvoudenní výlet do Berlína.

Dvoudenní výlet do Berlína.

21.11.2018

Ve středu 14.11. v 5 h ráno jsme vyrazili do Berlína. Navštívili jsme voskové muzeum Madame Tussauds, památník obětí holocaustu - Holocaust Mahnmal, na Postupimském náměstí jsme viděli zbytky Berlínské zdi, repliku prvního semaforu v Evropě a první výškové budovy.

Přes Gendarmenmarkt a okolo Humboldtovy univerzity jsme došli k televizní věži. Během 40ti sekund jsme výtahem vyjeli do výšky 203 m, odkud se nám naskytl fantastický pohled na osvětlené město.

Druhý den po snídani jsme odjeli nejprve k nejdelšímu zachovalému úseku Berlínské zdi, na které své malby zvěčnili umělci z různých zemí světa. Poté jsme se autobusem přesunuli do vládní čtvrti, kde jsme nejprve absolvovali plavbu lodí po řece Sprévě. Viděli jsme i moderní budovu kancléřství, která je místními přirovnávána k pračce. Následovala krátká jízda autobusem k ZOO.

Zájezd se vydařil, děti získaly informace o hlavním městě Německa, procvičily si němčinu i angličtinu.

 

 

 

zobrazit fotogalerii
Pilné včelky

Pilné včelky

15.11.2018

2. C a 3. A navštívila lektorka Ekodomova, aby děti hravou formou seznámila se životem včel. Vyzkoušeli jsme si včelařské klobouky, vyrobili svíčku z voňavého včelího vosku a ochutnali několik druhů medu.

 

zobrazit fotogalerii
Dům čtení

Dům čtení

15.11.2018

2. C opět navštívila Dům čtení, aby si hravou formou připomněli, jak důležité a zábavné je číst a jaká knížka by neměla chybět v knihovně. Prožili jsme příběh o tom, co se stane, když se pohádkové postavičky rozhodnou opustit svůj příběh.  

zobrazit fotogalerii
100 let republiky

100 let republiky

02.11.2018

K rozsáhlým oslavám stého výročí založení samostatného Československa se zapojila i naše škola. Jelikož škola pořádá různé projekty pravidelně, většinou u příležitosti různých výročí, ani říjen 2018 nebyl výjimkou. V rámci oslav si učitelé pro žáky druhého stupně připravili třídenní interdisciplinární projekt s názvem „100 let republiky.“

zobrazit fotogalerii
co se děje ve školní družině i ve školním klubu

co se děje ve školní družině i ve školním klubu

02.11.2018

Školní družina a školní klub u nás rozhodně neslouží jako „úložiště dětí“ než si je vyzvednou rodiče. Při odpoledních akcích děti poznávají Prahu historickou i sportovní, chystají se na Halloween a společně s rodiči ochutnají vlastnoručně připravené „štrůdly“.

zobrazit fotogalerii
Exkurze - Židovské město

Exkurze - Židovské město

02.11.2018

V rámci projektu „100. let republiky“ se žáci sedmých tříd zúčastnili programu „Hanin kufřík“. Jedná se o skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové pocházející z Nového Města na Moravě, která nepřežila Osvětim. Po úvodní přednášce  se žáci v rámci následujícího workshopu rozdělili do  skupin a každá skupina pátrala po osudech dalších osob. Svoje bádání pak prezentovali ostatním skupinám. Celý program vznikl na základě knihy Karen Levinové  „Hanin kufřík”. Poté žáci ještě navštívili  Staronovou a Pinkasovu synagogu a podívali se na židovský hřbitov.

zobrazit fotogalerii
Lípa svobody

Lípa svobody

25.09.2018

Dne 20. 9. 2018 byl, za přítomnosti  radního MČ Praha 10 pana Ing. Narovce, žáků naší školy a rodičovské veřejnosti, zasazen „Strom svobody“. Rozhodnutím žákovského parlamentu naší školy jsme tuto lípu věnovali paní Jarmile Pláteníkové, jejíž životní osud sledovali naši žáci v loňském školním roce při práci na projektu „Příběhy našich sousedů“. Paní Pláteníková je občanka Prahy 10 a za 2. světové války se aktivně účastnila protifašistického odboje.

zobrazit fotogalerii
Recyklohraní

Recyklohraní

24.09.2018

Ve středu, dne 17. 9. proběhl na naší škole program „Recyklace hrou“, který pořádalo „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“ se kterým naše škola dlouhodobě spolupracuje. Program probíhal ve dvou třídách zároveň a zúčastnili se ho žáci prvních až třetích tříd. Dětem byla představena problematika třídění odpadu ve světě i v naší zemi. Děti třídily odpad na připravené tabule znázorňující kontejnery a dále se seznámily s různými typy elektrických spotřebičů a jejich recyklací. Skupinka dětí obdržela maketu elektrického spotřebiče (například pračky a mohla ji rozebrat a seznámit se s materiály, které ji tvoří). Tímto způsobem jsme podpořili badatelské vyučování, na prvním stupni málo používané. Učitelé obdrželi desky s pracovními listy a program „Hry pro 1. a 2. stupeň“

zobrazit fotogalerii
Adaptační kurz

Adaptační kurz

24.09.2018

Ve dnech 4. 9. a 5. 9. proběhl ve spolupráci s paní Gelarovou ze sdružení Život bez závislostí a školní psycholožkou paní Plichtovou adaptační kurz 6. tříd.

Žáci se seznámili s novými třídními učitelkami, vyzkoušeli si spolupráci při řešení náročných i méně náročných úkolů, sdělili si svá očekávání od druhého stupně.  

Spolupráci si vyzkoušeli při aktivitě zvané Žlábky. Úkolem bylo pomocí žlábků přesunout malý míček přes stanovenou dráhu na školním hřišti. Míčku se nesměli dotknout, a pokud jim spadl, musela celá skupinka znovu na začátek. Trasa vedla i skrz keře a přes stůl, takže prokázali opravdu železné nervy a pevné ruce.  Všechny skupiny tak otestovaly trpělivost, vytrvalost a klid, podporovaly se navzájem a děti v rámci skupiny komunikovaly mezi sebou.

zobrazit fotogalerii
Pernštejni

Pernštejni

07.09.2018

Dne 7. 9. 2018 se žáci 1. i 2. stupně Základní školy U Roháčových kasáren zúčastnili představení s názvem Staré pověsti české od divadelní skupiny Pernštejni. Představení bylo velmi hezky zpracované, žáky velmi bavilo a hodnotíme jej jako zdařilé. Pomohlo názorně pokrýt látku především předmětů Vlastivěda, Dějepis a Český jazyk a literatura.

zobrazit fotogalerii
1. školní den pro prvňáčky

1. školní den pro prvňáčky

03.09.2018

Dne 3 .9.2018 jsme přivítali dvě třídy prvňáčků. Slavnostního zahájení se zúčastnil Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D, zastupitel Prahy 10. Malí žáčci byli ostužkováni a velkou radost měli z přítomnosti veselého klauna.

zobrazit fotogalerii
Sportovní den

Sportovní den

20.06.2018

Ve čtvrtek 14. června 2018 se na naší škole konal „Sportovní den“. Byl to den věnovaný pohybu.

Za příjemného počasí na školním hřišti o medaile bojovaly děti 1. – 3. tříd. V Atletickém trojboji si poměřily síly v překážkovém běhu, skoku dalekém z místa a hodu kriketovým míčkem.

V tělocvičně školy bojovala družstva dětí 4. a 5. tříd v minivolejbale.

zobrazit fotogalerii
Toulcův dvůr

Toulcův dvůr

20.06.2018

Návštěva Toulcova dvora se opět vydařila. Děti z 1. C se setkaly s ovcemi, kozami, prasátky, krávou Jitkou a jejím mláďátkem býčkem Igorem, drůbeží i králíky. Naučily se, jak se o tato hospodářská zvířata pečuje a co vše musí předcházet tomu, než získáme mléko, maso a jiné produkty od zvířat a než si můžeme dát ke svačině jogurt nebo šunku.

zobrazit fotogalerii
Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře

06.06.2018

V pátek 1. června byli pozváni rodiče 1. tříd na Pasování prvňáčků na čtenáře. Děti  byly královsky odměněny za úsilí, které celý rok věnovaly čtenářským dovednostem. Všichni žáci 1. třídu zvládli a pan král je mečem a glejtem pasoval na rytíře a rytířky řádu čtenářského, paní učitelky je odměnily krásnou knihou. Blahopřejeme.

zobrazit fotogalerii
Zážitkový kurz - Podhradí

Zážitkový kurz - Podhradí

06.06.2018

Ve dnech 28. 5. - 1. 6. 2018 se konal tradiční zážitkový kurz pro žáky 8. tříd v Podhradí u Ledče nad Sázavou. Žáci měli možnost poznat pozázavský kraj, užít si spoustu zábavy, rozvíjet týmovou spolupráci a získat zážitky, které ve školy běžně nemívají.

zobrazit fotogalerii
bakaláři
ukázat na mapě

Adresa školy

ZŠ Praha 10,
U Roháčových kasáren 19/1381
IČO: 65993225
Zavolejte nám Oněmocnělo Vám náhle dítě?
Klikněte a omluvte ho včas!